Profil firmy

Zaměstnanci

Firma GREBNER spol. s r. o. Praha má v jednotlivých profesích následující počty zaměstnanců:

stavební 8
statika 1
doprava 3
vodohospodářství3
inženýring 1
nevýrobní3

Inženýři kanceláře GREBNER spol. s r. o. Praha vlastní k dnešnímu dni 8 autorizačních osvědčení pro obory:

dopravní stavby 1x
pozemní stavby 4x
vodohospodářské stavby1x
statika a dynamika staveb1x
technologická zařízení staveb1x