Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha -Čakovice, včetně úpravy okolí.

Popis záměru

Stavba bude sloužit pro potřeby rozšíření základní školy. V objektu je navrženo celkem 7 kmenových tříd po 30 žácích a tři učebny po 15 žácích. Přes 1.PP a 1.NP je navržena tělocvična. Centrální šatny a šatny s hygienické zázemí pro tělocvičnu jsou umístěné v 1.PP. Jednotlivá patra objektu jsou propojena výtahem a třemi únikovými schodišti.

Popis výkonů

Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace provedení stavby
Inženýrská činnost - zajištění SP
Autorský dozor

Termíny realizace

06 / 2017 - 08 / 2018