Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

Bytové domy Modřany C

Popis záměru

Vlastní bytový dům je ve své nadzemní hmotě řešen půdorysně jako písmeno L, které dosahuje maximální podlažnosti 9NP – to však jen na nároží, kde tvoří místní dominantu. Obě odvěsny písmene L jsou po patrech ustupující. Objekt je zastřešen plochou střechou.
Objekt má 2podzemní podlaží a 9 nadzemních podlaží. V rámci suterénů jsou umístěny především parkovací stání, sklípky, kolárna a další místnosti domovního vybavení (kotelna, místnost elektro, úklidové komory, domovní odpad apod.), v rámci nadzemních podlaží jsou umístěny především bytové jednotky. Jednotlivé jednotky navazují na schodišťová jádra a chodby. Jednotky mají dispoziční řešení navržené ve schématu 1KK až 4KK. Obecně je navrženo situování kuchyně v návaznosti na obývací pokoj.
Bytový dům poskytuje celkem 121 jednotek (118ks bytových, 3ks nebytových).

Popis výkonů

Dokumentace pro stavební povolení - změna stavby
Dokumentace provedení stavby
Autorský dozor

Termíny realizace

01 / 2015 - 02 / 2017