Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

Vodovod Častolovice

Popis záměru

Projekt řeší rozšíření stávajícího vodovodu, který je přiveden k obci Častolovice u České Lípy, po obci. V současné době využívají obyvatelé k zásobení pitnou vodou vodu z vlastních studní. Celková délka nových vodovodních řadů je 1630m.
Vodovodní řady jsou řešeny převážně bezvýkopově (podvrtem), částečně otevřeným výkopem s následnou obnovou živičného nebo štěrkového povrchu nebo zeleně.
Ke stávajícím objektům a k pozemkům na rozvojových plochách pro bydlení jsou navrženy přípojky (celkem 43 ks), které jsou ukončené vodoměrnou sestavou umístěnou v šachtě nebo v objektu.

Popis výkonů

Studie proveditelnosti
Dokumentace pro územní řízení
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro provedení stavby
Zajištění územního rozhodnutí
Zajištění stavebního povolení
Zajištění územních souhlasů pro jednotlivé přípojky
Inženýrská činnost - zajištění ÚR a SP
Autorský dozor

Termíny realizace

06 / 2016 - 12 / 2017