Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

Michelské zahrady – obytný soubor

Popis záměru

Navržený bytový dům je kompozičně a objemově členěn na dva hmotové útvary s ohledem na vytvoření kompozice drobnějšího měřítka s cílem přirozeně začlenit hmotu domu do okolní zástavby. Jednotlivé sekce působí jako téměř identické vzájemně zrcadlené hmoty.

Popis výkonů

Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace provedení stavby
Autorský dozor

Termíny realizace

2014 - 2015