Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

Modřany – obytný soubor

Popis záměru

Návrh předpokládá výstavbu obytné zástavby ve formě dvou bytových domů E1 a E2, každý s vlastním suterénem. Nadzemní části jsou koncipovány jako jednoduché hranoly o 2 nadzemních podlažích v plném půdoryse a jednom ustupujícím. 24 bytových jednotek v jednom objektu.

Popis výkonů

Dokumentace provedení stavby
Autorský dozor

Termíny realizace

08 / 2014 - 12 / 2015