Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

LOGISTICKO-PRŮMYSLOVÝ AREÁL SLANÝ

Popis záměru

Areál navazuje na již provozované průmyslové zóny nedaleko bývalého dolu Slaný. Nově vzniklý areál svou formou i koncepcí respektuje územní plán pro danou oblast. Půdorys logistického areálu je navržen na polygonální pozemek, v severovýchodní části ohraničený místní komunikaci, na jihozápadě pak přilehlými pozemky. Navržené řešení nenavazuje na žádné z původních objektů. Vychází z umístění hlavního vjezdu na severu pozemku, který ústi do středu areálu. V areálu je navrženo šest hal v samostatných objektech. Na severu je umístěn soubor hal SO 05, SO 06, na jihu je umístěn soubor hal SO 01, SO 02 a SO 04. Příjezdová trasa k jednotlivým halám je z areálové komunikace uprostřed pozemku. Mezi jednotlivými halami se nacházejí parkovací a manipulační plochy.

Výstavba byla etapizována.

Etapa 1

  1. výstavba hal 1, 2, 3
  2. výstavba vjezdu do areálu vč. vrátnice.
  3. Výstavbačásti komunikací k halám budovaným v této fázi
  4. Vybudování páteřních areálových inženýrských sítí vč. přípojek budovaných hal
  5. Zřízení přípojek inženýrských sítí

Etapa 2

  1. výstavba hal 4, 5, 6
  2. výstavba komunikací k těmto halám
  3. výstavba inženýrských sítí k těmto halám

Popis výkonů

Dokumentace pro stavební povolení – změna stavby
Dokumentace provedení stavby
Zajištění stavebního povolení - změna
Zajištění inženýrské činnosti při změna SP
Inženýrská činnost - zajištění SP – změna stavby
Autorský dozor

Termíny realizace

10 / 2013 - 8 / 2014