Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

Česká zemědělská univerzita Praha Suchdol – rekonstrukce auly

Popis záměru

Projekt navrhuje rekonstrukci původních prostor budovy ve všech podlažích a její rozšíření přístavbami - SO.01. Rekonstrukce stávajících prostor je navržena z důvodu zlepšení stávajícího kapacitního a hygienicky nevyhovujícího standardu soc.zařízení, šaten, vstupních prostor. Přístavby ze severní a západní strany mají jedno podzemní podlaží a jedno podlaží nadzemní. V obou úrovních navazují přístavby na stávající prostory budovy v podzemí a v přízemí. Přístavba z jižní strany je podsklepená a má dvě nadzemní podlaží. Rovněž zde navazuje přístavba ve všech úrovních na stávající objekt.

Popis výkonů

Termíny realizace

2013 - 2014