Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

ČVUT, DPS, posluchárny, budova C

Popis záměru

Rekonstrukce poslucháren v objektu C fakulty stavební. S rekonstrukcí souvisí i dispoziční přečlenění půdorysu poslucháren a úprava strojoven vzduchotechniky. Posluchárny se rekonstruují i s ohledem na moderní architektonický vzhled poslucháren

Popis výkonů

Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace provedení stavby
Zajištění stavebního povolení
Zajištění inženýrské činnosti při ÚR a SP
Inženýrská činnost - zajištění SP
Autorský dozor

Termíny realizace

06 / 2012 - 10 / 2012