Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

Pod Harfou - Praha 9, komunikace v úseku Freyova – Kabešova

Popis záměru

Cílem záměru je dopravní propojením stávajících, v současné době na sebe nenavazujících částí komunikace v ulici Pod Harfou v Praze 9 tak, aby tato komunikace kromě zajištění dopravní obsluhy všech přilehlých objektů nabídla i alternativní dopravní napojení obyvatelům nově budované bytové výstavby v celé této lokalitě nazývané „Nová Harfa“ ke stávajícímu dopravnímu napojení na dopravně velmi zatíženou komunikaci v ulici Poděbradská. Zároveň jsou ale v maximálně možné míře navrženy stavební a dopravní opatření zaručující, že se tato komunikace nestane atraktivní pro tranzitní dopravu.

Popis výkonů

Dokumentace pro územní řízení

Termíny realizace

2009 – 2010