Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

STŘÍŽKOVSKÁ, v úseku Na Vartě - U Kapliček včetně křižovatky Střížkovská x Na Vartě, PRAHA 8

Popis záměru

Projekt řeší rekonstrukci uličního prostoru Střížkovské ulice v Praze 8, kde stavebně-technický stav komunikace a chodníků odpovídá prošlé době životnosti konstrukcí navíc umocněné relativně velkým množstvím někdy nepříliš kvalitně provedených zásypů překopů po pokládkách a opravách podzemních vedení sítí technického vybavení. Nevyhovující je také současné šířkové uspořádání, průměrná šířka komunikace je 5 m, chodníky 1,5 m (bez bezpečnostních odstupů). Střední a horní část ulice je navíc lemována stromořadím, které zasahuje do volného profilu komunikace. Tato komunikace je tak na hranici bezpečného užívání všemi účastníky silničního provozu.

Projekt předpokládá výměnu konstrukce vozovky a chodníků, rektifikaci nivelety komunikace, zajištění odtoku dešťových vod do uličních vpustí včetně jejich doplnění a prověření funkčnosti stávajících, pokácení stávajícího stromořadí (na základě dendrologického posudku) a výsadba nového.

Popis výkonů

Dokumentace pro stavební povolení
Zajištění stavebního povolení
Inženýrská činnost - zajištění SP
Autorský dozor

Termíny realizace

2010 (předpoklad)