Zavřít
asdasda
     
 

Referenční stavby

Detailní projekty

Název

Rekonstrukce Michelská Praha 4

Popis záměru

Rekonstrukce dvoupruhové komunikace s přidruženými pruhy v městské zástavbě v délce 0,96 km včetně obnovy inženýrských sítí, stavby opěrných zdí a mostu přes Botič

Popis výkonů

Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro výběr zhotovitele

Termíny realizace

1996 - 2009