Zavřít
asdasda
     
 

Detail probíhajícího projektu

Název

Key Plastics – rozšíření areálu Janovice nad Úhlavou

Popis záměru

Přístavba výrobních hal pro vysokotlaké vstřikování výrobků automotive v areálu investora včetně navazující infrastruktury, parkoviště osobních automobilů a vytvoření sítě areálových obslužných komunikací.

Popis výkonů

Objemová studie
Dokumentace bouracích prací
Příprava území na pozemcích 2407/128,129,130, st.662
Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
Dokumentace změny stavby před dokončením
Dokumentace provedení stavby

Termíny realizace

09/2017 Studie

10/2017 - DBP

10/2017 – 11/2017 HTU

10/2017 – 06/2018 DUR+DSP

09/2018 – 11/2018 ZSPD

07-2018 – trvá DPS