Zavřít
asdasda
     
 

Detail probíhajícího projektu

Název

Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše

Popis záměru

Jedná se o změnu dokončené stavby, přístavbu a stavební úpravy se změnou a bez změny využití na stávajících objektech ZŠ Ed.Beneše v Praze - Čakovicích

1.Etapa
Přístavba základní školy k severní stěně stávající školy z osmdesátých let 20. Století. Tvoří trakt napojený na chodby a schodiště ve stávajícím objektu (stavební úpravy). Objekt bude dostavěn na celou výšku čtyř nadzemních podlaží. Etapa obsahuje zároveň úpravy bez změny využití v předávací stanici v 1PP objektu jídelny a v předávací stanici v 1PP objektu Staré školy.
2.Etapa
Zahrnuje stavební úpravy se změnou využití v přízemí objektu školy z osmdesátých let 20. století, rozšíření šaten a stavební úpravy rozšíření stávajícího objektu jídelny v1.NP. Dále obsahuje přístavbu nového třípodlažního křídla s učebnami a podzemními garážemi (32stání), spojovacím krčkem a novým příjezdem, cvičebnami a střešní terasou s venkovní učebnou.
3.Etapa
Hlavním objektem této etapy je nová tělocvična standardních rozměrů (17,15x30,16m). Pod tělocvičnou je uvažováno s podzemními garážemi (23stání) s příjezdem z 2.etapy.

Popis výkonů

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace provedení stavby

Termíny realizace

Etapa A - 10 / 2020 – 06 / 2021 DSP